MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. “NARAĞACI GIDA ÜRETİM DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.   (Sözleşmede kısaca “HERKESEMOBİLİTE” olarak belirtilecektir.)
Adresi                         : Körfez Mh. Ankara Karayolu Cd. No:24/3
Telefon                        : 02623335292
E-mail                          : info@kocaelikayamotor.com

1.2. Tüketici

Adı – Soyadı/TC.No   :
Adresi                         :
Telefon                        :
E-mail                          :

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu TÜKETİCİ’nin HERKESEMOBİLİTE‘ye ait http://kocaelikayamotor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

TÜKETİCİ, HERKESEMOBİLİTE‘nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde HERKESEMOBİLİTE tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.HERKESEMOBİLİTE.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve TÜKETİCİ tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Bu bilgiler TÜKETİCİ tarafından onaylanmıştır. TÜKETİCİ, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı , kodu :  … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, TÜKETİCİ tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, salgın hastalık, pandemi, idari yasaklar ve kısıtlamalar, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Genel Hükümler

5.1. TÜKETİCİ, HERKESEMOBİLİTE ‘ye ait olan http://kocaelikayamotor.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün söz konusu internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin HERKESEMOBİLİTE ‘ye ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ücreti yurtiçi gönderilerde ücretsiz olup, yurtdışı gönderilerde TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır.

 

5.3. Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden HERKESEMOBİLİTE sorumlu tutulamaz.

 

5.4. HERKESEMOBİLİTE, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, HERKESEMOBİLİTE ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

5.6. Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini HERKESEMOBİLİTE’ye ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde HERKESEMOBİLİTE’ye göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri TÜKETİCİ’ye aittir.

 

5.7. Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin TÜKETİCİ tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, TÜKETİCİ ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, TÜKETİCİ’ye aittir. TÜKETİCİ, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde HERKESEMOBİLİTE’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.8. TÜKETİCİ tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde TÜKETİCİ’ye iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde HERKESEMOBİLİTE’nin info@HERKESEMOBİLİTE.com mail adresine göndermeyi ve HERKESEMOBİLİTE tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını HERKESEMOBİLİTE’ye bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

 

5.9. TÜKETİCİ, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/ bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca TÜKETİCİ’nin adresi HERKESEMOBİLİTE‘nin anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, TÜKETİCİ dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya HERKESEMOBİLİTE‘nin anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan TÜKETİCİ tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.10. TÜKETİCİ ve HERKESEMOBİLİTE işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin ve e-posta adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.11. HERKESEMOBİLİTE‘nin, TÜKETİCİ tarafından kayıt, bilgilendirme, üyelik formu ile belirttiği ve/veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla TÜKETİCİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. TÜKETİCİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle HERKESEMOBİLİTE‘nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanun uyarınca kendisine gerekli ön bilgilendirme yapıldığı ve bu hususlara ilişkin işbu sözleşmeye konu web sitesindeki ilgili formları kabul ederek açık rıza verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

 

5.12. HERKESEMOBİLİTE’ye ait işbu sözleşmeye konu internet sitesi üzerinden, HERKESEMOBİLİTE‘nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/ veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir sorumluluk niteliği taşımamaktadır.

5.13. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HERKESEMOBİLİTE’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HERKESEMOBİLİTE’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.14. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler HERKESEMOBİLİTE’den alış-veriş yapamaz.

5.15. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından HERKESEMOBİLİTE sorumlu değildir.

Madde 6- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) TÜKETİCİ tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden
önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler TÜKETİCİ’ye sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse TÜKETİCİ’den bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) HERKESEMOBİLİTE hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda TÜKETİCİ hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda TÜKETİCİ’ye eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da TÜKETİCİ’nin arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. TÜKETİCİ’nin yeni başka bir ürün seçmesi sebebiyle doğabilecek fiyat farkından sorumluluk TÜKETİCİ’ye ait olacaktır. Bu fiyat farkının da TÜKETİCİ tarafından ödenmesinden sonra HERKESEMOBİLİTE tarafından ürün gönderilecektir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde TÜKETİCİ bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda TÜKETİCİ’nin HERKESEMOBİLİTE’den ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

http://kocaelikayamotor.com ’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen TÜKETİCİ’lere nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede TÜKETİCİ kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ ’ya ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini HERKESEMOBİLİTE‘ye ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde HERKESEMOBİLİTE‘ye göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri TÜKETİCİ ‘ya aittir.

TÜKETİCİ kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler HERKESEMOBİLİTE‘nin anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler HERKESEMOBİLİTE‘nin anlaşmalı olduğu kargo ile TÜKETİCİ’nin adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. TÜKETİCİ’ye önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 gün uzatılabilir.

Ürünler, kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı TÜKETİCİ, HERKESEMOBİLİTE’yi herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya TÜKETİCİ’nin yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden HERKESEMOBİLİTE sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@kocaelikayamotor.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı TÜKETİCİ’de vardır. Paket, TÜKETİCİ tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın TÜKETİCİ’de kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda HERKESEMOBİLİTE Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 8- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedür

TÜKETİCİ, işbu sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. maddede belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış, ürünlerin kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ’ye teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli TÜKETİCİ’ye iade edilir. Bankalardan kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Madde 9- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen mallar ve yurt dışına gönderilen (teslimat adresi yurt dışında olan) mallar için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 10-Garanti

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: HERKESEMOBİLİTE’nin garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanun ‘unun hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

HERKESEMOBİLİTE ile ilişkili tüm şahıslara (ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil) ait her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra kısaca “KVKK” olarak ifade edilecektir) uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu sorumluluk “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, EK-1’de yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve AÇIK RIZA FORMU” içeriğinde açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile TÜKETİCİ’nin veya HERKESEMOBİLİTE‘nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

Kocaeli Kaya Motor

İletişim

Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı No:81 İzmit/Kocaeli

+902623331233
info@kocaelikayamotor.com.tr
×